Sản xuất vật liệu xây dựng: Chưa qua cơn bĩ cực Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam lại vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng tiếp tục kiến nghị một loạt giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp (DN) lĩnh vực vật liệu. Đáng lưu ý, cùng với việc rà soát quy hoạch, cắt giảm dự án, hội lưu ý việc không để DN nước ngoài lợi dụng tình hình khó khăn để thôn tính DN trong nước. Theo đề xuất của Hội Vật liệu xây dựng, hiện có 30 dây chuyền sản xuất xi Chi tiết >>