Nhiều DN ngành vật liệu xây dựng có thể phá sản Lượng tồn kho của ngành này lớn nhất từ trước tới nay khiến một số đơn vị đang có nguy cơ phá sản. Trong thời gian qua, nhiều nhà máy, công ty sản xuất vật liệu xây dựng đã phải ngừng sản xuất khi sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Cùng với đó là những khoản vay đầu tư lớn khiến các doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng hiện đang rất khó khăn, một số đơn vị có nguy cơ phá sản. Thị trường bất động Chi tiết >>